A virágkötészet gyakorlati fogásai (3DD02LCS63B) - HTLT - Beregszász

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Kohut Ildikó egyetemi adjunktus
Kreditérték: 5
Óraszám: 8 óra/félév
Felvehető: kizárólag őszi félévekben

Az egy féléves program célja, hogy megismertesse a virágkötészet alapvető munkafolyamataival azokat, akik előképzettségük miatt ilyen ismeretekkel nem rendelkeznek. A tantárgy nagyobbrészt gyakorlati foglalkozásokból áll. Főbb témakörök: szükséges eszközök, anyagok megismerése; a mai virágkötészet alapelvei és törvényszerűségei; virágcsokrok, -vázák, -tálak és koszorúk, valamint függődíszek készítésének alapfogásai; szárazvirág-kötészet; ajándékok díszítése.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2019-2020. tanév őszi félévére (PDF)

magyar