A tordasi gyakorlat pótlása

Nappali munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóink figyelmébe
 
A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2019. szeptember 30-án és október 2-án Tordason megtartott gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével lehetséges:

  • A gyakorlaton elhangzottak önálló elsajátítása az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek alapján. (Az itt ismertetett tananyag a vizsga részét képezi.)
  • Az Oázis Kertészet szabadon választott telephelyének meglátogatása és rövid írásos beszámoló készítése a látottakról.
    • Terjedelem: 4-5 oldal
    • Tartalom: a látogatás időpontja, a megtekintett áruda értékelése (növénykínálat, kiegészítők, terméktípusok, személyes vélemény), fajlista (min. 30 fajjal), 2 szabadon választott, a kínálatban szereplő cserepes virágos dísznövény termesztéstechnológiájának rövid ismertetése (irodalmi adatok alapján)
    • Benyújtási határidő: 2019. október 31. 12.00
    • Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán, e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

A pótlást csak a beszámoló határidőre való benyújtása esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a fenti szempontok szerint nem megfelelő beszámolót leadó hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.

Hungarian