Tillyné dr. Mándy Andrea szakmai névjegy

Tillyné dr. Mándy Andrea
egyetemi docens, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa

Tanulmányok

 • 1976: érettségi, Toldy Ferenc Gimnázium, angol tagozat, Budapest
 • 1983: okleveles kertészmérnöki diploma, dísznövény szakirány, Kertészeti Egyetem, Budapest

Tudományos fokozatok

 • 1987: a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, MTA
 • 1988: egyetemi doktori oklevél

Nyelvismeret

 • 1985: angol középfokú állami nyelvvizsga
 • 1986: orosz alapfokú állami nyelvvizsga

Munkakörök

 • 1976-1978: MTA Növényvédelmi Kutató Intézet asszisztens, majd műszaki ügyintéző
 • 1983-1986: MTA-TMB tudományos továbbképző ösztöndíjas, KÉE Dísznövénytermesztési és
  Dendrológiai Tanszék;
 • (1987-1993: GYES)
 • 1986-1994: tudományos munkatárs, KÉE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 1994-1996: egyetemi adjunktus, KÉE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 1996-tól: egyetemi docens, KÉE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 2008. október 1-től: tanszékvezető-helyettes, BCE KETK Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Oktatási tevékenység
Graduális képzés a Kertészettudományi Karon és jogelődjeinél

 • 1983-től a Dísznövénytermesztés c. tárgy gyakorlati oktatása;
 • 1994: a Dísznövénytermesztés c. tárgy elméleti és gyakorlati oktatása
 • 1994-től a Dísznövénytermesztés I. és II. tantárgyfelelőse a határontúli levelező oktatásban
 • 1995-től a Balkonok és belső terek dekorációja c. "B" tárgy tantárgyfelelőse, oktatója;
 • 1995-től a Különleges dísznövények termesztése  c. "C" tárgy tantárgyfelelőse, oktatója;
 • 1995-től a Dísznövények mikroszaporítása c. „C” tárgy oktatója
 • 1996-tól részvétel a Kar levelező képzéseiben (okleveles kertészmérnök és kertészmérnök főiskolai szakok);
 • 1997-től Dísznövénytermesztés szakirány tantárgyfelelőse
 • 1998-ban részvétel a szakfordítói képzésben angol nyelvből;
 • 2000-től a Növényházi dísznövények termesztése c. „A” tárgy tantárgyfelelőse a levelező kertészmérnök főiskolai szakon;
 • Jeleleg tárgyfelelősként oktatott tárgyai
  • Dísznövények növekedésszabályozása - kertészmérnök mesterszak (MSc)
  • Globalizált dísznövénytermesztés és -kereskedelem - díszkertészeti mérnök mesterszak (MSc)
  • Különleges dísznövények termesztése és szaporítóanyag-előállítása - díszkertészeti mérnök (MSc)
  • Növények beltéri alkalmazása - díszkertészeti mérnök mesterszak (MSc)
  • Növényházi dísznövénytermesztés - kertészmérnök alapszak (BSc)
  • Trópusi és szubtrópusi dísznövények taxonómiája és produkcióbiológiája - a kertészeti és növénytermesztési doktorképzés tárgya (PhD)
  • Virágágyi és balkonnövények - fakultatív tárgy a BSc szakokon

Graduális képzés más karokon

 • 2004-től részvétel a DATE Mezőgazdaságtudományi Kar Dísznövénytermesztés c. oktatásában;
 • 2003: Fachhochschule, Weihenstephan vendégoktató

Tudományos továbbképzésben végzett munka
1996-tól kandidátusi illetve PhD disszertációk bírálata, bíráló bizottsági tag;

Témavezetői tevékenység (graduális és posztgraduális)
Dísznövény szakirányt választott graduális hallgatók témavezetése, évente átlag 14-18, 2006-ban 18 hallgatóm végzett  a különböző szakokon és tagozatokon.

OTDK-n szerepelt hallgatók
Nemes Zsuzsanna: A Pontederia lanceolata mikroszaporítása (1998)

PhD témavezetés

 • Marczika András: Tillandsia-fajok időzítési lehetőségei.
 • Fekete Szabolcs: Új nemesítésű balkonnövények fajtaértékelése a klímatűrés szempontjából. (fokozatot szerzett: 2009.) - társtémavezető: Stefanovitsné dr. Bányai Éva egyetemi tanár
 • Treerné Windisch Mária: Vágottvirágként alkalmazható hazai dendrotaxonok szaporítása, termesztéstechnológiája, nyílasztása és post harvest kezelése.
 • Kovács Andrea: Egyes hidegtűrő pálmafajok klímatűrése Magyarországon
 • R. Eszéki Eszter: Védett orchideafajok génmegőrzési és szaporítási lehetőségei
 • Mosonyi István Dániel: In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja a Spatiphyllum és Hemerocallis hibridek esetén
 • Csabai Judit: Védett növények termesztésbe vonásának lehetőségei
 • Kertész Boglárka: Kolumbiai Datura vírus izolátumok jellemzése és transzgénikus vírusrezisztens angyaltrombita fajtaelőállítása - társtémavezető: dr. Palkovics László egyetemi tanár

Szerkesztőbizottsági tagság
2005-től a Kertgazdaság c. folyóirat rovatvezetője

Részvétel tudományos és társadalmi szervezetek munkájában

 • 1993-tól a Magyar Növény-mikroszaporítók Országos Egyesületének tagja, 2003-2005 ellenőrző bizottsági tag
 • 1996-tól: MTA Kertészeti Bizottság Dísznövénytermesztési Albizottság titkára;
 • 1996-tól: a Magyar Kertészeti Tudományos Társaság Dísznövény Szekció titkára;
 • 1996-tól az International Society of Horticultural Science tagja
 • 1997-től: az MTA Köztestület tagja;
 • 1999-től: az International Plant Propagator Society tagja
 • 2000-től a Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetségének tagja
 • 2006-tól: az MTA Kertészeti Bizottság tagja

Kitüntetések

 • 2003. Elismerő oklevél a határon túli oktatásban nyújtott munkásságáért
 • 2004. Rektori dicséret a kertészeti oktatásban eltöltött hosszú munkásságért
 • 2006. Magyar Orchidea Társaság Kiállításának különdíja az „Orchideák magvetése” c. kiállításért.
 • 2008. Miniszteri Elismerő Oklevél, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kutatási tevékenység
Jelenlegi kutatási témakörök

 • Lágyszárú dísznövények mikroszaporítása
 • Exota dísznövény taxonok klímatűrése és stresszérzékenység vizsgálata
 • Új nemesítésű virágágyi és balkonnövények klímatűrés vizsgálata

Publikációs tevékenység

 • folyóiratcikkek:
  • impact factoros: 2
  • impact factoros abstract: 1
  • lektorált cikk világnyelven: 12
  • lektorált cikk magyar nyelven: 18
 • könyv, könyvfejezet: 16
 • egyetemi jegyzet, jegyzetrészlet: 26
 • konferenciakiadványok:
  • teljes terjedelemben megjelent, világnyelven: 8
  • összefoglalóként megjelent, világnyelven: 18
  • teljes terjedelemben megjelent, magyar nyelven: 10
  • összefoglalóként megjelent, magyar nyelven: 64

összes megjelent: 175

kumulált impact factor: 1,954

független hivatkozások száma: 14

magyar