Településkertészeti alapismeretek (3DD02NCS94B)

Szak: a Kertészettudományi Kar valamennyi szakán fakultatívan felvehető
Tagozat: nappali
Tanórák száma: 1+1 (blokkosítva)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetmi docens

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgy célja a tárgyat sikeresen teljesítő hallgatók alkalmasak legyenek közterületen végzett létesítési és fenntartási munkák irányítására, ellenőrzésére.

Követelményrendszer, tantárgyprogram, igazolásminta 2017-2018. tanév, tavaszi félév (PDF)

magyar