Tanulmányi szemle I.

Szak: favizsgáló és faápoló (szakmérnök) szakirányú továbbképzési szak
Munkarend: levelező
Tantárgykód: 3DD02LAK05S
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus

Követelményrendszer és tantárgyprogram 2016-2017. tanév tavaszi félév (PDF)

magyar