Szakdolgozat-készítés II. (3DD02LAK12S)

Szak: favizsgáló és faápoló (szakmérnök) szakirányú továbbképzési szak
Munkarend: levelező
Tantárgykód: 3DD02LAK12S
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus

Követelményrendszer és tantárgyprogram 2017-2018. tanév tavaszi félév (PDF)

magyar