Szakdolgozat-készítés I. (3DD02LAK94B) - HTLT Zenta

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Specializáció: dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Tagozat: levelező
Kreditértéke: 5
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

A tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók folytassák saját, megkezdett kutatásukat a szakdolgozattéma kidolgozásához, minél inkább haladjanak előre a szakirodalmi információk elemzésével, rendszeresen konzultáljanak témavezetőjükkel és folytassák szakdolgozatuk megírását.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2019-2020. tanév tavaszi félévére (PDF)

 

magyar