Szakdolgozat-készítés (3DD02NAK41B)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Szakirány: Faiskolai termesztés
Tagozat: nappali
Kreditértéke: 15
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése
Szakirány-felelős: dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár

A végzős hallgatók számára meghirdetett tantárgy a képzés utolsó félévében. Célja a (saját kutatómunkán alapuló) szakdolgozat végleges formába öntése, összeállítása, a nyilvános védésre való felkészülés.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2017-2018. tanév őszi félévére (PDF)

magyar