Szakdolgozat-készítés (3DD02LAK19B)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Szakirány: Faiskolai termesztés
Tagozat: levelező
Kreditértéke: 15
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése
Szakirány-felelős: dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók – konzulenseik segítségével, az ő tanácsaik, iránymutatásuk alapján – önállóan összeállítsák és határidőre leadják szakdolgozatukat.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2019-2020. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar