Szabadföldi dísznövénytermesztés - HTLT - Nyárádszereda

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező tagozat
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus
Kiutazó oktató: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens
Kreditérték: 4
Óraszáma: félévente 14 óra
Terepgyakorlati napok száma: 1
Félév végi követelmény: vizsga

A tantárgy célja a szabadföldi fás- és lágyszárú dísznövények jelentőségének, morfológiai és fiziológiai sajátosságainak, ökológiai igényének, fejlődésmenetének, valamint a hazánkban leggyakrabban ültetett fajainak és fajtáinak megismertetése.

Követelményrendszer a 2013-2014. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar