Szabadföldi dísznövénytermesztés - HTLT - Beregszász (3DD02LAK12B)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező tagozat (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd
Óraadó oktató: dr. Jevcsák Melinda főiskolai docens
Kreditérték: 4
Óraszáma: félévente 14 óra
Félév végi követelmény: vizsga

A tantárgy célja a szabadföldi fás- és lágyszárú dísznövények jelentőségének, morfológiai és fiziológiai sajátosságainak, ökológiai igényének, fejlődésmenetének, valamint a hazánkban leggyakrabban ültetett fajainak és fajtáinak megismertetése.

Követelményrendszer a 2018-2019. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar