Növényházi dísznövénytermesztés (3DD02NAK02B) FSz

Szak: kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak (FSz)
Tagozat: nappali
Kreditérték: 4
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

Általános képzést nyújt a növényházi dísznövénytermesztés legfontosabb területeiről. A legfontosabb növényházi dísznövények termesztéstechnológiáját részletesen megismerteti. A hallgatók megismerik továbbá a legfontosabb fajok botanikai jellemzőit, környezeti igényeit, a legújabb fajtákat és a velük kapcsolatos kutatás legújabb eredményeit.

A törzsanyagot tartalmazó kötelező irodalom:

  • Tillyné Mándy A. - Honfi P.(szerk.): Növényházi dísznövénytermesztés. (Egyetemi jegyzet) SZIE KETK, Budapest, 2016.

Ajánlott irodalmak:

Ajánlott irodalom:

  • HONFI P. – SZÁNTÓ M. – TILLYNÉ MÁNDY A.: Muskátlik. Cser Kiadó, Budapest, 2011.

Segédletek:

  • Szántó M. – Mándy A. – Fekete Sz.: Virágágyi és balkonnövények. Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, Szombathely, 2003.
  • Mándy A. – Komiszár L. - Honfi P. – Treer A.:  Cserepes levéldísznövények. Dísznövény Szövetség és Terméktanács, Budapest, 2006.

Elektronikus segédletek:

  • HÁMORI Z.- SCHMIDT G. (2008): Dísznövénytár 2007. Dísznövények A-tól Z-ig Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest

Követelményrendszer, tantárgyprogram, beszámolólisták és tételsor a 2017-2018. tanévre (PDF) - FRISSÍTETT cserepesnövény-ismereti listával (2017.10.25.)

Az előadásprezentációk letöltéséhez kérjük, hogy látogasson el a kertészmérnök alapszak (BSc) azonos címen futó tantárgyának oldalára: ITT.

magyar