Növényházi dísznövénytermesztés (3DD02LAK13B) - HTLT - ZENTA

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté tanársegéd
Kreditérték: 4

Általános képzést nyújt a növényházi dísznövénytermesztés legfontosabb területeiről. Elemzi a magyar dísznövénytermesztés helyzetét, fejlesztésének lehetséges útjait. A legfontosabb növényházi dísznövények termesztéstechnológiáját részletesen megismerteti. A hallgatók megismerik továbbá a legfontosabb fajok botanikai jellemzőit, környezeti igényeit, a legújabb fajtákat és a velük kapcsolatos kutatás legújabb eredményeket.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • Tillyné Mándy Andrea - Honfi Péter (2016): Növényházi dísznövénytermesztés (egyetemi jegyzet). SZIE Kertészettudományi Kar, Budapest

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2019-2020. tanév őszi félévre (PDF)

magyar