Növényházi dísznövénytermesztés (3DD02LAK13B) - HTLT - NYÁRÁDSZEREDA

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Nyárádszeredai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens
Kreditérték: 4

Általános képzést nyújt a növényházi dísznövénytermesztés legfontosabb területeiről. Elemzi a magyar dísznövénytermesztés helyzetét, fejlesztésének lehetséges útjait. A legfontosabb növényházi dísznövények termesztéstechnológiáját részletesen megismerteti. A hallgatók megismerik továbbá a legfontosabb fajok botanikai jellemzőit, környezeti igényeit, a legújabb fajtákat és a velük kapcsolatos kutatás legújabb eredményeket.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • Tillyné Mándy Andrea - Honfi Péter (2011): Növényházi dísznövénytermesztés (egyetemi jegyzet). BCE Kertészettudományi Kar, Budapest

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2014-2015. tanév őszi félévére (PDF)

magyar