Műszeres favizsgálat

Szak: favizsgáló és faápoló (szakmérnök) szakirányú továbbképzési szak
Munkarend: levelező
Tantárgykód: 3DD02LAK03S
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős: dr. Divós Ferenc

Követelményrendszer és tantárgyprogram 2016-2017. tanév tavaszi félév (PDF)

magyar