Sütöriné dr. Diószegi Magdolna

Sütöriné dr. Diószegi Magdolna
egyetemi adjunktus, PhD

A Szabadföldi dísznövénytermesztési munkacsoport oktatója, dendrológus.

Elérhetősége:
K-épület, III. emelet, 317. szoba
Tel.: 06 1 305 7461
Fax: 06 1 305 7333
E-mail: Sutorine.Dioszegi.Magdolna@kertk.szie.hu

Főbb oktatási és kutatási területei

  • kertészeti dendrológia; 
  • növényalkalmazás, fásszárúak kert- és parképítészeti szerepe;
  • díszfaiskolai termesztés; " fásszárú dísznövények szaporítási módjai;
  • pikkelylevelű örökzöldek oltása.

Tárgyfelelősként oktatott tantárgyai

  • A faiskola gyakorlati fogásai - alapképzési fakultatív tárgy (BSc)
  • Díszfaiskolai szaporítás és nevelés - kertészmérnök alapszak (BSc)
  • Fásszárú exóták taxonómiája és produkcióbiológiája - kertészeti és növénytermesztési doktorképzés (PhD)
  • Kertészeti dendrológia - kertészmérnök mesterszak (MSc)
  • Speciális dendrológia - mesterképzési fakultatív tárgy (MSc)
  • Szabadföldi dísznövénytermesztés - kertészmérnök alapszak (BSc)
  • Szabadföldi növényalkalmazás - díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc)
  • Településfásítás - környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak (BSc)

Szakmai névjegy

Publikációs jegyzék

magyar