Jámborné dr. Benczúr Erzsébet

Jámborné dr. Benczúr Erzsébet
ny. egyetemi tanár, CSc habil.
(1948-2017)

Szomorúan tudatjuk, hogy Jámborné dr. Benczúr Erzsébet, a Kertészettudományi Kar egyetemi tanára 2017. július 8-án, 69 éves korában elhunyt.

Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Hódmezővásárhelyen született 1948-ban. 1966-ban érettségizett szülővárosában, a Frankel Leó Közgazdasági Technikumban. Tanulmányait a Kertészeti Egyetemen folytatta, ahol 1972-ben szerzett diplomát Dísznövénytermesztés Szakirányon. Végzés után két évig a Növénytani Tanszéken dolgozott gyakornokként, majd 1974-től egészen nyugdíjba vonulásáig a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék munkatársa volt, 1978-ig egyetemi tanársegéd, 1991-ig egyetemi adjunktus, 1999-ig egyetemi docens, majd 2000-től egyetemi tanári beosztásban. 1975-ben egyetemi doktori oklevelet, 1992-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot, majd 1999-ben habilitációs oklevelet szerzett.

Egész életét a tudománynak és az oktatásnak szentelte. A Kertészettudományi Karon folyó képzésekben minden képzési szinten lelkesen vett részt. Karunkon a Kertészmérnöki okleveles, majd alap- és mesterszakon, valamint a Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszakon oktatott, de más egyetemek képzéseiben is részt vett vendégoktatóként. 2001-től a Határon Túli Tagozat Beregszászi Oktatóközpontjában tanította a kárpátaljai magyar fiatalokat a dísznövénytermesztésre. Több, mint 100, a dísznövény szakirányt választott hallgatónak volt témavezetője főiskolás és okleveles szinten a hazai és határon túli távoktatásban. Édesanyja korai halála nagyon megrendítette, ez indította el a temetőkertészet iránti érdeklődését, aminek kapcsán kidolgozta a Kegyeleti növényalkalmazás c. tantárgyat és bekapcsolódott a Kecskeméten folyó Temetőkert c. posztgraduális képzés oktatásába.

Már az 1980-as évek elején felismerte a növényi szövettenyésztés, akkor még fiatal tudományág fontosságát, úttörő voltát. Ennek folyományaként létrehozta a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéken a mikroszaporító laboratóriumot, melynek nyugdíjba vonulásáig vezetője volt. Megálmodta, megszervezte és 1993-ban meg is alapította a Növény-Mikroszaporítók Egyesületét, ami országos szinten összefogja a szakmában dolgozó kutatókat, termelőket és oktatókat. Az egyesület elnöki teendőit 2016-ig látta el. Kutatási tevékenysége szerteágazó volt, a szabadföldi dísznövénytermesztés, a dendrológia, a növényalkalmazás, a díszfaiskolai termesztés, valamint a növénynemesítés, melynek eredményeként született meg a ’Szent István’ hársfajta. Kutatásai eredményességét számos publikáció, szakcikkek, könyvek, egyetemi jegyzetek fémjelzik.

Aktív, jó kapcsolatokat ápolt a dísznövény szakma más diszciplínáinak képviselőivel Magyarországon és külföldön egyaránt. Küzdő szellemű egyéniség volt, kollégái és diákjai mellett szívvel-lélekkel kiállt.

Emlékét kegyelettel őrizzük!

magyar