Jelentkezz faápolónak!

Februárban ismét indul a Favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész tudást szereznek a favizsgálat és faápolás minden területéről.

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek ezen új és izgalmas szakterület iránt. Azoknak ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a fák, idős fák vizsgálatának legkorszerűbb módszereivel és gyógyításuk tudományával. Azoknak ajánljuk, aki nemcsak elméleti, hanem a gyakorlatban is alkalmazható favizsgálati és faápolási ismeretekre vágynak.

A képzést a Magyar Faápolók Egyesületének támogatásával és részvételével szervezzük!
Magyar Faápolók Egyesülete

A képzés jellemzői

Kezdete: 2021. január 28.
Időtartama: 2 félév
Gyakorisága: két hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 200.000 Ft/félév

Szakmai kompetenciák

A végzett szakemberek:

 • ismerik a faápolás történetét;
 • ismerik a fabiológiai kutatásának legújabb eredményeit;
 • ismerik a fák odvasodásának biológiáját;
 • ismerik a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;
 • ismerik a favizsgálat legújabb módszerit;
 • elsajátították a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket;
 • ismerik és felismerik a fahibákat, fabetegségeketismerik a fák életfeltételeinek javítási módszereit;
 • ismerik a gyökérkezelési módszereketismerik a fasebészeti eljárásokat;
 • ismerik a díszfák metszésének technológiáját;
 • ismerik a statikai megerősíti eljárásokat;
 • ismerik a fakivágási technikát városi környezetben;
 • ismerik a faápolási technikákat;
 • ismerik a faápolás eszközeit és gépeit;
 • ismerik a dendrotaxonokat.

A részvétel feltételei: a képzésben agrár képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett, mérnöki oklevéllel rendelkezők vagy természettudományi képzési területen, alapképzésben vagy mesterképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett, nem mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően favizsgáló és faápoló szakmérnök vagy favizsgáló és faápoló szakember.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Online jelentkezés

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2021. január 11.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ

Szakfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus, szakfelelős
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 7461
E-mail: Sutorine.Dioszegi.Magdolna@szie.hu

A képzés mintatanterve

magyar