Az arborétumi munkáltató gyakorlat pótlása (FSZ)

Nappali munkarendű, kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szakos hallgatóink figyelmébe
A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2017. szeptember 8-án és 11-én a Budai Arborétumban megtartott
2 napos gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével lehetséges:

1. Az őszi díszkerti munkákról szóló rövid beadandó dolgozat készítése és beadása 2017. október 27-éig. Terjedelem: 3-4 oldal. Elkészíthető az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy irodalmi adatok alapján. Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán vagy e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

2. 2 napos munkáltató gyakorlat teljesítése a Budai Arborétumban egyénileg előre egyeztetett időpontokban 2017. szeptember 25. és október 31. között. A pótlás napjait és a kezdés konkrét időpontját és helyszínét előzetesen egyeztetni kell Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktussal a dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu címen. A pótlás mindkét napján 8-tól 12.30 óráig kell a növényápolási munkákban részt venni. A gyakorlatokon éles metszőollóval és munkaruhában jelenjenek meg.

A pótlást csak a fentiek maradéktalan teljesítése esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a gyakorlaton részt nem vevő hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.
Azoknak a hallgatóknak, akik csak a gyakorlat egyik napján hiányoztak, értelemszerűen csak 1 napos pótláson kell részt venniük.
Azoknak a hallgatóknak, akik csak a második nap bevezető előadásán (7-8 h között) hiányoztak, értelemszerűen csak a beadandó dolgozatot kell leadniuk.

magyar