A tordasi gyakorlat pótlása

Nappali munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóink figyelmébe

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2016. szeptember 26-án és 28-án Tordason megtartott gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével  lehetséges:

1. A gyakorlaton elhangzottak önálló elsajátítása az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek alapján. (Az itt ismertetett tananyag a vizsga részét képezi, a pótlás ezen részét nem kell külön igazolni.)

2. Az Oázis Kertészet szabadon választott telephelyének meglátogatása és rövid írásos beszámoló készítése a látottakról.

  • Terjedelem: 4-5 oldal
  • Tartalom: a látogatás időpontja, a megtekintett áruda értékelése (növénykínálat, kiegészítők, terméktípusok, személyes vélemény), fajlista (min. 30 fajjal), 2 szabadon választott, a kínálatban szereplő cserepes virágos dísznövény termesztéstechnológiájának rövid ismertetése (irodalmi adatok alapján)
  • Benyújtási határidő: 2016. december 9. 12.00
  • Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán, e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

A pótlást csak a beszámoló határidőre való benyújtása esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a fenti szempontok szerint nem megfelelő beszámolót leadó hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.
 

Undefined