Arborétumi gyakorlat pótlása (felsőoktatási szakképzési szak)

Nappali munkarendű, kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szakos hallgatóink figyelmébe

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2016. szeptember 16-án és 19-én a Budai Arborétumban megtartott
2 napos gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével lehetséges:

1. Az őszi díszkerti munkákról szóló rövid beadandó dolgozat készítése és beadása 2016. október 28-áig. Terjedelem: 3-4 oldal. Elkészíthető az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy irodalmi adatok alapján. Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán vagy e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

2. 2 napos munkáltató gyakorlat teljesítése a Budai Arborétumban egyénileg előre egyeztetett időpontokban 2016. október 3. és 28. között. A pótlás napjait és a kezdés konkrét időpontját és helyszínét előzetesen egyeztetni kell Dorogi Zsolttal, a BCI kertfenntartási csoportjának vezetőjével a dorogi.zsolt@gfh.szie.hu címen. A pótlás mindkét napján 8-tól 12.30 óráig kell a növényápolási munkákban részt venni. A gyakorlatokon éles metszőollóval és munkaruhában jelenjenek meg.

A pótlást csak a fentiek maradéktalan teljesítése esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a gyakorlaton részt nem vevő hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.

Azoknak a hallgatóknak, akik csak a gyakorlat egyik napján hiányoztak, értelemszerűen csak 1 napos pótláson kell részt venniük.

Undefined