Arborétumi gyakorlat pótlása (nappali munkarend, kertészmérnöki alapszak)

Nappali munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóink figyelmébe

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2016. szeptember 21-én és 23-én a Budai Arborétumban megtartott (1 napos) gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével  lehetséges:

1. Az őszi díszkerti munkákról szóló rövid beadandó dolgozat készítése és beadása 2016. október 28-áig. Terjedelem: 3-4 oldal. Elkészíthető az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy irodalmi adatok alapján. Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán vagy e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

2. Munkáltató gyakorlat teljesítése a Budai Arborétumban egyénileg előre egyeztetett időpontban 2016. október 3. és 28. között. A pótlás napját és a kezdés konkrét időpontját és helyszínét előzetesen egyeztetni kell Dorogi Zsolttal, a BCI kertfenntartási csoportjának vezetőjével a dorogi.zsolt@gfh.szie.hu címen. A pótlás napján 8-tól 12.30 óráig kell a növényápolási munkákban részt venni. A gyakorlaton éles metszőollóval és munkaruhában jelenjenek meg.

A pótlást csak a fentiek maradéktalan teljesítése esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a gyakorlaton részt nem vevő hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.

Azoknak a hallgatóknak, akik a gyakorlatról késtek, és a 7 és 8 óra között megtartott bevezető foglalkozáson nem vettek csak részt, csak az 1. pontban leírtakat kell teljesíteniük.

Undefined