Gyümölcsfaiskola (3DD02NBV37B)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: nappali
Kreditérték: 3
Félév végi követelmény: vizsga
Óraszám: heti 0+4
Félév: tavaszi
Tantárgyfelelős: dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár
Fakultatívan választható tárgy (kötelező a faiskolai termesztés szakirányos hallgatók számára)

Főbb témakörök:

  • A gyümölcsfák szaporításának növény-egészségügyi és jogi feltételei, szabályozása.
  • A korszerű szaporítás-technológiák és nevelési eljárások.
  • Minőségi követelmények, minőségbiztosítás, certifikáció, áruforgalom az EU-ban és Magyarországon.
  • Fontosabb gyümölcsfaalanyok ismerete és használata.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2013-2014. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar