Gyeviki Márta publikációk

Dr. Gyeviki Márta publikációinak jegyzéke

Folyóiratcikkek

Nem IF-es folyóiratokban (tudományos, lektorált, idegennyelvű)

 1. Hrotkó, K., Magyar, L., Simon, G. and Gyeviki, M. 2007. Development in intensive orchard systems of cherries in Hungary. Int. Journal of Horticultural Science, 13.(3) 79-86.
 2. Hrotkó, K., Magyar, L., Gyeviki, M., & Simon, G. 2008. Sistemi di allevamento e potatura per impianti ad alta densitá: le esperienze dell’Ungheria. Frutticoltura, LXX. 3. 10-18.
 3. Hrotkó, K., Magyar, L. and Gyeviki, M. 2008. Evaluation of Native Hybrids of Prunus fruticosa Pall. as Cherry Interstocks. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIII. 25. 41-45.
 4. Hrotkó, K., Magyar, L., Hoffmann, S. and Gyeviki, M. 2009. Rootstock evaluation in intensive sweet cherry (Prunus avium L.) orchard. International Journal of Horticultural Science 15(3) 7-12.
 5. Hrotkó, K., Magyar, L. and Gyeviki, M. 2009. Effect of rootstocks on vigor and productivity in high density cherry orchards. Acta Hort. 825. 245-250.

Nem IF-es folyóiratokban (tudományos, lektorált, magyar nyelvű)

 1. Hrotkó K. Gyeviki M. és Magyar L. 2006. A ’Lapins’ cseresznyefajta növekedése és termőre fordulása 22 alanyon. Kertgazdaság, 38(2) 14-21.
 2. Hrotkó K., Sebők I., Magyar L. és Gyeviki M. 2009. Sajmeggy klónalanyok szelekciója és értékelése. Kertgazdaság 41(4). 57-65.

Egyéb folyóiratokban (ismeretterjesztő, szakmai, magyar nyelvű)

 1. Gyeviki M., Hrotkó K. és Magyar L. Cseresznyefajták termesztési értékvizsgálata , Hírlevél 2007. VII. évf. I. szám, a Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesületének időszakos kiadványa
 2. Gyeviki M., Cseresznye alanyok termesztési értéke, Kertészet Szőlészet,2006. 56. évf. 31.szám
 3. Gyeviki M. és Hrotkó K. 2008. Hazai cseresznye alanykísérletek eredményei. Zöldség- és Gyümölcspiac. 5-6. 4. és 23-24.
 4. Gyeviki M. és Hrotkó K. 2008. Szakmai tanácsok intenzív cseresznye ültetvényt tervezőknek. Zöldség- és gyümölcspiac. 12(8). 18-19.

Konferenciakiadványokban megjelent publikációk

Magyar nyelvű konferenciákon megjelent összefoglalók (abstract)

 1. Gyeviki M. és Hrotkó K. 2007.  A hidraulikus konduktivitás jelentősége és mérése fás növényeknél. Erdészeti Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai. Sopron. 37.
 2. Dickmann A., Gyeviki M., Magyar L. és Hrotkó K. 2007. Természetes növekedésszabályozó készítmények hatása a csemeték minőségére magiskolában. Erdészeti Tudományos Konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai. Sopron. 60.
 3. Juhász Á., Gyeviki M., Miklódy D., Tőkei L., Nagy Z., Lukács N., Hrotkó K. 2008. Cseresznyefák nedváram mérése  FVM, Fiatal kutatók az élhető földért Konferencia
 4. Hrotkó K., Magyar L. és Gyeviki M. 2007. Alanyok hatása a növekedésre és terméshozásra intenzív cseresznyeültetvényben. LOV Tudományos Ülésszak Összefoglalók. Kertészettudomány, 158-159.
 5. Gyeviki M. és Hrotkó K. 2007. Hidraulikus konduktivitás jelentősége és mérése fás növényeknél. LOV Tudományos Ülésszak Összefoglalók. Kertészettudomány, 188-189.
 6. Hrotkó K., Magyar L. és Gyeviki M. 2009. Alanyok hatása a Carmen cseresznyefajta növekedési erélyére és terméshozamára. Lippay – Ormos – Vas Tudományos Ülésszak előadásai, BCE Kertészettudományi Kar. 172-173.
 7. Hrotkó K., Sebők I-né, Magyar L., Gyeviki M. (2010): Új sajmeggy alanyok. XVI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2010. március 11. Veisz Ottó (szerk.): Összefoglalók. MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztálya. p: 78.

Nemzetközi konferenciákon megjelent teljes terjedelmű cikkek (full paper)

 1. Gyeviki M. and Hrotkó K. 2008. Investigations on water relations of cherry grafts. International Workshop on Sustainable Fruit Growing, Pitesti, Romania. Editura INVEL-Multimedia, Bucureşti, Page 64-67.
 2. K., Hrotkó , L., Magyar , M., Gyeviki  2008. Achievements in high density orchards in Hungary, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Vetenary medicine Cluj-Napoca Vol. 65 (1) Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 225-230
 3. Gyeviki M., L., Magyar, G. Bujdosó, K. Hrotkó 2008. Cherry rootstock evaluation for high density orchards in Hungary , Bulletin of University of Agricultural Sciences and Vetenary medicine Cluj-Napoca Vol. 65 (1) Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 231-236.
 4. Juhász Á., L. Tőkei, Z.Nagy, M. Gyeviki, K. Hrotkó 2008. Measurements on water use of cherry trees Bulletin of University of Agricultural Sciences and Vetenary medicine Cluj-Napoca Vol. 65 (1) Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 237-241.
 5. Hrotkó, K., Magyar L. and Gyeviki, M. 2008. Achievements in High Density Cherry Orchard Systems in Hungary. Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 225-230.
 6. Gyeviki, M., Magyar, L. Bujdosó, G. and Hrotkó K. 2008. Cherry Rootstock Evaluation for High Density Cherry Orchards in Hungary. Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 231-236.
 7. Juhász, Á., Tőkei, L., Nagy, Z., Gyeviki, M. and Hrotkó, K. 2008. Measurements on Water Use of Cherry Trees. Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 237-241.
 8. Magyar, L., Barancsi, Z., Dickmann, A. and Hrotkó, K. 2008. Application of Biostimulators in Nursery. Bulletin UASVM Horticulture 65(1) 515.
 9. Hrotkó, K., Magyar L. and Gyeviki, M. 2009. Effect of rootstoks on growth and yield of ‘Carmen’® sweet cherry trees. Bulletin UASVM Horticulture 66(1) 143-148.

Nemzetközi konferenciákon megjelent összefoglalók (abstract)

 1. Hrotkó, K., Magyar, L. and Gyeviki, M. 2007. Evaluation of Rootstocks in Intensive Cherry Orchards. First Balkan Symposium on Fruit Growing, Plovdiv, 15-17. November, 2007. Programme and Abstracts, 62. (Acta Hort. in press)
 2. Hrotkó, K., Magyar, L. and Gyeviki, M. 2008. Evaluation of native cherry hybrids of Prunus fruticosa Pall. as cherry rootstock. First Symposium on Horticulture in Europe. Book of Abstracts, page 254-255.
magyar