Felkészülés a cserepesnövény-ismereti beszámolóra

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy nappali és levelező munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóinak valamint mesterszakos hallgatóink figyelmébe

A tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt cserepesnövény-ismereti beszámolóra való felkészüléshez a trópusi-szubtrópusi növénygyűjteménynek helyet adó üvegház hallgatóink számára 2020. október 5-étől (péntektől) a beszámolókig látogatható.
 
Bejárat az épület felőli (belső) ajtón. Ha a házat zárva találják, kérjük, kérjék a ’K’ épület portaszolgálatának a segítségét! (A porta kérheti a hallgató jogviszony igazolását – pl. diákigazolvány bemutatását.)
 
Az üvegház műszaki berendezésének és a növényeknek az épsége, valamint a rend megőrzése érdekében kérjük, az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani:
 • A járófelületről ne lépjenek le, a talajfelszínen futó szivárogtatótömlőre véletlenül se lépjenek!
 • A növényanyagot ne károsítsák, növényanyagot gyűjteni tilos!
 • A jeltáblákat ne mozdítsák el, a beszámolón nem tudunk tekintettel lenni arra, ha valaki az elcserélt jeltáblák miatt tanulja meg rosszul a növényeket.
 • A kiültetett növényanyag bővebb lehet, mint a beszámolón számonkért lista, a tanszék honlapjáról feltétlenül töltsék le az aktuális növénylistát.
 • A egyes szakirányos és mesterszakos hallgatóink számára bővített anyag elsajátítása a követelmény, kérjük, mindenki a saját tantárgya szerinti követelményrendszer listája alapján tanuljon.
 • Ne hagyjanak szemetet maguk után, minden hulladékot az erre a célra kihelyezett tárolóban helyezzenek el!
 • Az üvegházba ne vigyenek be és onnan ne hozzanak ki székeket! A bent elhelyezett székeket se vigyék el a helyükről (a fogadótérből), ne rakják át a járófelületre.
 • A vízmedencébe ne lépjenek be/le (feltöltetlen állapotban se).
 • Értékeiket ne hagyják őrizetlenül!
 • Ne zavarják társaikat a tanulásban!
 • Sötétedés után vagy borult időben a két faajtó között elhelyezett „Napfénypótló világítás” feliratú kapcsolóval teremthető világosság. Az este utolsóként távozó hallgatót kérjük, hogy kapcsolja ki a világítást.
Kérjük, hogy a járványügyi óvintézkedéseket (maszkhasználat, minimum 1,5 méteres távolság tartása) az üvegházban is tartsák be, az üvegházban egyszerre legfeljebb 10 személy tartózkodhat.
 
Kérjük a fentiek maradéktalan betartását, ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a növényházba való szabad bejárást.
 
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Növényházi dísznövénytermesztési munkacsoport oktatóihoz.
magyar