Felkészülés a cserepesnövény-ismereti beszámolóra

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy nappali és levelező munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóinak valamint mesterszakos hallgatóink figyelmébe
 
A tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt cserepesnövény-ismereti beszámolóra való felkészüléshez a Budai Arborétum trópusi-szubtrópusi növénygyűjteményének helyet adó üvegház hallgatóink számára 2019. november 1-étől (péntektől) a beszámolókig látogatható.

Bejárat az épület felőli (belső) ajtón. Ha a házat zárva találják, kérjük, kérjék a ’K’ épület portaszolgálatának a segítségét! (A porta kérheti a hallgató jogviszony igazolását – pl. diákigazolvány bemutatását.)

Az üvegház műszaki berendezésének és a növényeknek az épsége, valamint a rend megőrzése érdekében kérjük, az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani:

•    A járófelületről ne lépjenek le, a talajfelszínen futó szivárogtatótömlőre véletlenül se lépjenek!
•    A növényanyagot ne károsítsák, növényanyagot gyűjteni tilos!
•    A jeltáblákat ne mozdítsák el, a beszámolón nem tudunk tekintettel lenni arra, ha valaki az elcserélt jeltáblák miatt tanulja meg rosszul a növényeket.
•    A kiültetett növényanyag bővebb lehet, mint a beszámolón számonkért lista, a tanszék honlapjáról feltétlenül töltsék le az aktuális növénylistát. A hiányzó növényeket még október végéig pótoljuk.
•    A IV. évfolyamos szakirányos és mesterszakos hallgatóink számára bővített anyag elsajátítása a követelmény.
•    Ne hagyjanak szemetet maguk után, minden hulladékot az erre a célra kihelyezett tárolóban helyezzenek el!
•    Az üvegházba ne vigyenek be és onnan ne hozzanak ki székeket! A bent elhelyezett székeket se vigyék el a helyükről (a fogadótérből), ne rakják át a járófelületre.
•    A vízmedencébe ne lépjenek be/le (feltöltetlen állapotban se).
•    Értékeiket ne hagyják őrizetlenül!
•    Ne zavarják társaikat a tanulásban!
•    Sötétedés után vagy borult időben a két faajtó között elhelyezett „Napfénypótló világítás” feliratú kapcsolóval teremthető világosság. Az este utolsóként távozó hallgatót kérjük, hogy kapcsolja ki a világítást.

Kérjük a fentiek maradéktalan betartását, ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a növényházba való szabad bejárást.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Növényházi dísznövénytermesztési munkacsoport oktatóihoz.

magyar