Fasebészet, statikai megerősítés (3DD02LAK08S)

Szak: favizsgáló és faápoló (szakmérnök) szakirányú továbbképzési szak
Munkarend: levelező
Tantárgykód: 3DD02LAK08S
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős: Dr. Hrotkó Károly

Követelményrendszer és tantárgyprogram 2017-2018. tanév tavaszi félév (PDF)

magyar