Faiskolai termesztés (3DDLAK11B) - HTLT - NYÁRÁDSZEREDA

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Nyárádszeredai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár
Kiutazó oktató: Magyar Lajos tanszéki mérnök
Kreditérték: 4

A tárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókkal a faiskolai termesztést, mint kertészeti alágazatot, a legfontosabb szaporítási módokat, faiskolai technológiákat, valamint az értékesítést és a tevékenység szabályozását olyan szinten, hogy a végzett kertészmérnökök alapismeretekkel rendelkezzenek a szakterületről, valamint alapot adjunk a tárgykör választott tárgy és a kapcsolódó "B" tárgyak formájában történő elmélyültebb tanulmányozásához.

Ajánlott irodalmak

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • HROTKÓ K. (1999): Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)
  • SCHMIDT G. - TÓTH I. (2000): Díszfaiskola Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)

Segédletek:

  • HROTKÓ K. (1999): Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)
  • JESZENSZKY Á. (1978): Oltás, szemzés, dugványozás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
  • KRÜSSMANN, G. (1996): Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.
  • STANLEY, J. - TOOGOOD, A. (1981): The modern Nurseryman. Faber and Faber, London.
  • TÓTH I. (1982): Így neveljük a díszfákat és díszcserjéket. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2013-2014. tanév őszi félévére (PDF)

magyar