Fabiológia, az egészséges fa és a fa rendellenességei

Szak: favizsgáló és faápoló (szakmérnök) szakirányú továbbképzési szak
Munkarend: levelező
Tantárgykód: 3DD02LAK01S
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős: dr. Varga Szabolcs

Követelményrendszer és tantárgyprogram 2019-2020. tanév tavaszi félév (PDF)

 

magyar