Erdő- és vadgazdálkodás (3DD02LAK80B) - HTLT - Zenta

Szak: környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Sipos András c. egyetemi tanár
A tárgy oktatója: Apró László
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté tanársegéd
Kreditérték: 4
Óraszám: 18 óra/félév

„Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti rendszere, amelynek léte a környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele." (1996. évi erdőtörvény) Az erdő sokszínű hatása, sokoldalú szolgáltató képessége tartósan csak akkor biztosítható, ha a legfontosabb összefüggéseket mind többen felismerik. A mezőgazdasági szakembereknek további, részletesebb ismeretekre is szükségük van, ezért ismerniük kell az erdei biológiai alapok minél hatékonyabb megőrzésének, az erdők és fásítások művelésének, az okszerű használatnak, valamint a mezőgazdasági területeken is folytatott vadgazdálkodásnak az elméleti és gyakorlati kérdéseit. Az erdei ökoszisztéma részét alkotó vadfajok, ökológiai igényeik, valamint életterük eltartó képességének ismerete a része és a feltétele az eredményes természetvédelmi, az erdő- és tájgazdálkodási tevékenységnek.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2017-2018. tanév őszi félévére (PDF)

magyar