Dr. Ördögh Máté szakmai névjegy

Dr. Ördögh Máté

adjunktus

Tanulmányok

 • 1999: érettségi, Szinyei Merse Pál Gimnázium, speciális biológia-kémia tagozat, Budapest
 • 2004: okleveles kertészmérnöki diploma, dísznövénytermesztés és dendrológia szakirány, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (ma: Budapesti Corvinus Egyetem), Budapest
 • 2004 szeptembertől teljes idejű állami ösztöndíjas PhD hallgató a Dísznövénytermesztés és Dendrológia Tanszéken, Budapesti Corvinus Egyetem, Interdiszciplináris (Kertészettudományi) Doktori Iskola

Nyelvismeret

 • 1994: Pitman államilag elismert angol alapfokú nyelvvizsga;
 • 2002 ("A" típus) és 2003 ("B" típus): államilag elismert angol középfokú nyelvvizsga.
 • 2010 (írásbeli) és 2011 (szóbeli): államilag elismert francia alapfokú nyelvvizsga

Oktatási tevékenység

 • 2004/2005. tanév őszétől részvétel a Dísznövénytermesztés I. c. "A" tárgy, Szabadföldi dísznövénytermesztés c. "A" tárgy, Dísznövények makro- és mikroszaporítása c. "A" tárgy, Növényházi dísznövények termesztése c. "A" tárgy, Díszfaiskola gyakorlati fogásai I. c. "C" tárgy oktatásában;
 • növényismereti, tanulmányi szemlék, munkáltatói gyakorlatok tartása (Margitsziget, Budai Arborétum, Hortus Hungaricus, Óbuda Kertészeti Kft., Tahi Díszfaiskola, Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzeme és Tangazdasága).
 • Előadást és/vagy gyakorlatot tart a Növényházi dísznövénytermesztés, In vitro technikák, Szövettenyésztés, mikroszaporítás, Különleges dísznövények termesztése, Modern dísznövénytermesztés és -kereskedelem, Településfásítás, Erdő- és vadgazdálkodás, Diplomamunka I-II. és Talaj nélküli hajtatás tantárgyak keretében.
 • A Határon Túli Levelező Tagozaton a zentai konzultációs központ tanszéki tantárgyainak oktatója.
 • Angol nyelven a Modern systems in cultivation and trade of ornamental plants és a Horticultural Dendrology tárgyak keretében tart foglalkozásokat.

Témavezetői tevékenység

Dísznövénytermesztés és dendrológia szakirányt választott hallgatók témavezetése, szakdolgozat vezetés, konzultációk

 • Muskotál Dóra: Növekedésszabályozó anyagok vizsgálata Sorbus borbásii in vitro szaporítása során
 • Császár Orsolya: Stressztűrést fokozó anyagok vizsgálata a Hosta 'Dew Drop' in vitro szaporításánál
 • Beregszászi Ildikó: A Microsorum punctatum 'Grandiceps' in vitro szaporítása")
 • Mosonyi István: Stressztűrést javító anyagok vizsgálata Hemerocallis mikroszaporításánál
 • Domokos Balázs: Az éghajlatváltozás hatásai a magyar díszkertek növényalkalmazására egy meglévő kert példáján
 • Faragó Nóra: A Szabadkán található zöldfelületek felmérése és értékbecslése
 • Märcz Bence: Zöldtetők létesítése Festuca fajok felhasználásval
 • Nagy Csilla: A Passiflora (golgotavirág) nemzetség internetes és bibliográfiai bemutatása
 • Pásztor Mária: Szubtrópusi-trópusi szukkulens kutyatejek kertészeti felhasználása, jelentőségük, kereskedelmi helyzetük hazánkban
 • Takács János Zoltán: A Titavit hatásának vizsgálata a Microsorum punctatum ’Grandiceps’ in vitro felszaporítása során

HTLT-képzésben:

 • Benedek Eleonóra: Az amarillisz (Hippeastrum) és termesztése
 • Bús Elvira: A Palicsi Állatkert dendrológiai vizsgálata, lombhullató faállományának értékelése és tanösvény tervezése
 • Bús Gabriella: Sziklakertek összehasonlítása egy adott településen belül, különös tekintettel a Crassulaceae családba tartozó Sedum- és Sempervivum taxonokra
 • Domonkos György: A szerbiai kálatermesztés technológiájának és piaci keresletének bemutatása
 • Faragó Dávid: A Pentakeep-V hatása muskátli fajták morfológiai jellemzőire
 • Faragó Enikő: A szerbiai gerberatermesztés technológiájának és piaci keresletének bemutatása
 • Földi Katalin: Ültetési időpontok hatása a kardvirág vágott virágként történő termesztésénél
 • Holló Csilla: Növényházi szegfű termesztéstechnológiájának és kereskedelmének összehasonlítása egy szerbiai és egy magyarországi termesztőnél
 • Kerekes Szuzanna: Thuja occidentalis ’Smaragd’ különböző mértékű metszésének hajtásnövekedésre gyakorolt hatásainak vizsgálata
 • Mucsi Halász Gabriella: Jeles napok, ünnepségek idején tapasztalható növényházi dísznövény eladási jellegzetességek Adán
 • Séfer Gabriella: A krivajai Kastélykert faállományának feltérképezése és rekonstrukciója
 • Tóth Ugyonka Ibolya: Az adai Art Flora virágüzlet dísznövény forgalmazásának vizsgálata

Kitüntetések

 • 2002: Köztársasági ösztöndíj.

Kutatási tevékenység

Jelenlegi kutatási témakör

 • dísznövények mikroszaporítása (növekedésszabályozó anyagok vizsgálata).

Kutatási projekt

 • 2004-2007: Az abiotikus stresszhatások okozta káros változások vizsgálata és csökkentésének lehetőségei dísznövények mikroszaporítása során - OTKA T049642 (részvétel minősége: közreműködő).

Publikációs tevékenység

 • Folyóiratcikkek
  • impact factoros folyóiratokban:2
  • tudományos, lektorált folyóiratokban, világnyelven: 3
  • tudományos, lektorált folyóiratokban, magyar nyelven: 8
  • egyéb (szakmai, ismeretterjesztő) folyóiratokban: 1
 • Konferenciakiadványokban megjelent közlemények
  • világnyelven, teljes terjedelemben: 1
  • magyar nyelven, teljes terjedelemben: 11
  • világnyelven, összefoglalóként: 9
  • magyar nyelven, összefoglalóként: 21
 • Összesen: 56
magyar