Dr. Komiszár Lajos szakmai névjegy

Dr. Komiszár Lajos

Egyetemi főtanácsos, ny. egyetemi adjunktus

Tanulmányok

 • 1963. érettségi, Budapesti Kertészeti Technikum
 • 1968. kertészmérnök, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, Budapest
 • 1974. mérnöktanár, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Tanárképző Intézet
 • 1993. mezőgazdasági szaktanácsadó képesítés

Egyetemi címek

 • 1987. egyetemi doktori (dr. univ.) cím
 • 2000. egyetemi főtanácsosi cím

Munkakörök

 • 1968-1971. kertészeti ágazatvezető, Hermes Gyöngyvirág Szakszövetkezet, Budapest
 • 1971-1972. kertészmérnök, Fővárosi Tanács VB. M. I. Nevelőotthon
 • 1973-1975. főiskolai adjunktus, Kertészeti Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kar
 • 1975-től egyetemi adjunktus, Kertészeti Egyetem

Oktatási tevékenység

Graduális képzés a Kertészettudományi Karon és jogelődjeinél

 • 1975-től részvétel a Dísznövénytermesztés tantárgycsoport (növényházi és szabadföldi dísznövénytermesztés, dendrológia) elméleti és gyakorlati oktatásában
 • 1990-től részvétel a határontúli képzésben
 • 1995-től a Díszfaiskola B-tantárgy kidolgozója éa tantárgyfelelőse, oktatója
 • 1995-től A virágkötészet gyakorlati fogásai C-tantárgy kidolgozója és tantárgyfelelőse
 • 1995-től A virágkötészet alapjai és a modern virágkötészet B-tantárgy kidolgozója és tantárgyfelelőse
 • 1995-től a Vágottvirág-termesztés és dísznövények hajtatása B-tantárgy egyik kidolgozója és tárgyfelelőse
 • 1996-tól részvétel a Kar hazai levelező tagozatos képzéseiben

Graduális képzés más Karokon

 • 1995-97. részvétel a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kar Dísznövénytermesztés című tárgyának oktatásában
 • 1997-99. részvétel a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kar Virágkötészet című tárgyának oktatásában

Tudományos képzésben végzett munka

Témavezetői tevékenység (graduális)

 • Dísznövénytermesztés szakirányt választott hallgatók témavezetése a határon túli képzésben: évente 2-3 hallgató

Részvétel tudományos és társadalmi szervezetek vezetőségében

 • 1998-2000. Budapesti TIT Kertészeti Szakosztály elnöke

Kitüntetések

 • 1981. Rektori Dicséret
 • 1985. Budapestért Kitüntető Jelvény
 • 1987. MÉM Kiváló Dolgozó
 • 1990. Budapestért Kitüntetés
 • 2000. Egyetemi főtanácsosi cím
 • 2004. Honvédelemért kitüntető cím III. fokozat
 • 2006. Entz Ferenc Díj

Kutatási tevékenység

Főbb kutatási témakörök

 • fásszárú dísznövények génmegőrzése: nemzeti díszfa-, díszcserje- és fenyő-fajtagyűjtemény és törzsültetvény fejlesztése, fajtaértékelés
 • díszfaiskolai termesztéstechnológia fejlesztése
 • hagymás dísznövények hajtatási technológiájának fejlesztése

Fontosabb kutatási projektek az elmúlt évekből

Év

Téma címe

Támogatás

Részvétel minősége

1995-2000.

FM Biológiai alapok fejlesztése, fásszárú dísznövények központi törzsültetvénye és fajtagyűjteménye

Földművelésügyi Minisztérium éves szerződései

tanszéki koordinátor és közreműködő

2002-2005.

A Kárpát-medence kertészeti génforrásainak feltárása

Nemzeti Kulturális és Fejlesztési Programok

közreműködő

Publikációs tevékenység

 • hazai tudományos folyóiratokban, magyar nyelven: 9
 • konferencia proceeding: 2
 • könyv, könyvfejezet: 9
 • egyéb (tanulmány, jegyzet, ismeretterjesztő): 358
 • szakmaspecifikus alkotás: 2 fajta nemesítésében résztvevő
 • összes dolgozatának idézettsége: 6
magyar