Dr. Komiszár Lajos

Dr. Komiszár Lajos
ny. egyetemi adjunktus, főtanácsos, dr. univ.

A szabadföldi dísznövénytermesztési munkacsoport oktatója. A Határon Túli Levelező Tagozat zentai tagozatának tanszéki oktatója. Mérnöktanárként részt vesz a középiskolai szinteken való szakképzésben előadóként, vizsgáztatóként, valamint segédanyagok szerzője és szakértőjeként egyaránt. A szakoktatás szervezésében is tevékenykedik, legújabban a virágkötészet területén is, szakmai tanácsokkal segítve mindezt. A Tanszék Soroksári Kísérleti Terén folyó egyetemi és főiskolai oktatási, gyakorlati képzési és továbbképzési, valamint a kutatási, tovább az ezeket kiegészítő tevékenységek egyik szervezője és helyi irányítója. Az ugyanitt kialakításra kerülő díszfa,- cserje, fenyő fajtagyűjtemény és törzsültetvény vezetőjeként pedig közreműködik, többek között fajtavizsgálatokban, újdonságok értékelésében, szabványosítási munkákban. Ezen kívül a gyakorló faiskolai szakemberek továbbképzésében és az őket segítő alkalmi szaktanácsadási feladatok ellátásában is részt vesz. Önkormányzatok felkérésére szakértőként is tevékenykedik. Az írott és az elektronikus sajtó kertészeti, illetve dísznövénytermesztési szakértőjeként is fontos munkát végez.

Elérhetősége:
K-épület, III. emelet, 319. szoba
Tel.: 305 7462
Fax: 305 7333
E-mail: disz@kertk.szie.hu

Főbb kutatási és oktatási területei

 • hagymás virágok termesztése, hajtatása;
 • díszfák, díszcserjék, fenyők szaporítása, nevelése, fajtáik értékesítése;
 • a virágkötészeti szakképzés fejlesztése.

Oktatott tantárgyai

Kertészmérnök BSc szakon, nappali tagozaton oktatott tantárgyai

 • A virágkötészet gyakorlati fogásai

Kertészmérnök BSc szakon óraadó oktató

 • Díszfaiskolai szaporítás és nevelés

Kertészmérnök BSc szak határon túli levelező tagozatán, a zentai konzultációs központban oktatott tárgyai

 • Növényházi dísznövénytermesztés
 • Szabadföldi dísznövénytermesztés
 • Dísznövénytermesztés szakirány I-III.
 • Szakdolgozat-készítés
 • Díszfaiskolai szaporítás és nevelés
 • A virágkötészet gyakorlati fogásai

Szakmai névjegy

Publikációs jegyzék

magyar