Dr. Honfi Péter szakmai névjegy

Tanulmányok

 • 1997. érettségi, Hunyadi Mátyás Gimnázium, matematika tagozat, Budapest
 • 2002. okleveles kertészmérnöki diploma, dísznövénytermesztési és dendrológiai szakirány, Szent István Egyetem, Budapest
 • 2002. német kertészeti szakfordítói képesítés, Szent István Egyetem, Budapest
 • 2002. okleveles mérnöktanári diploma, Szent István Egyetem, Gödöllő

Tudományos fokozat

 • 2006. PhD (kertészeti és növénytermesztési tudományok)

Nyelvismeret

 • 1999: német állami középfokú nyelvvizsga
 • 2002: német kertészeti szakfordítói képesítés
 • 2005: angol alapfokú államilag elismert nyelvvizsga

Munkakörök

 • 2005. szeptember: tanszéki mérnök, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 2005. októbertől: egyetemi tanársegéd, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 2009. szeptembertől: adjunktus, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • 2012. augusztus 15-től: egyetemi docens, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Vezetői megbízások

 • 2015. április 1-től 2019. január 31-ig: gazdasági dékánhelyettes, Kertészettudományi Kar
 • 2015. október 15-től 2016. március 31-ig: mb. campusigazgató, Budai Campus Igazgatóság
 • 2016. október 1-től 2021. szeptember 30-ig: tanszékvezető, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Oktatási tevékenység

Graduális képzés a Kertészettudományi Karon

 • 2002-től részvétel a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék oktatási tevékenységében:
  • okleveles kertészmérnöki képzésben (nappali és kiegészítő levelező tagozat);
  • főiskolai kertészmérnöki képzésben (nappali és levelező tagozat);
  • okleveles tájépítész-mérnöki képzésben
  • majd a lineáris képzésre való áttéréstől a kertészmérnök alapszak és mesterszak képzésében.
 • 2004-től kertészeti szakfordítói képzésben óraadó a dísznövénytermesztés és dendrológia német szakmai szóhasználata témakörben.
 • 2005-2008. a nappali tagozatos, főiskolai kertészmérnöki szakos hallgatók dísznövénytermesztési és dendrológiai szakirányának vezetője
 • 2008-2009. a nappali tagozatos, kertészmérnök alapszakos hallgatók Dísznövénytermesztés szakirányának szakkörvezetője
 • 2009-2010.  a nappali tagozatos, kertészmérnök alapszakos hallgatók Dísznövénytermesztés szakirányának szakkörvezetője
 • 2011-2012. a levelező tagozatos, kertészmérnök alapszakos hallgatók Dísznövénytermesztés szakirányának szakkörvezetője
 • 2012-2013. a levelező tagozatos, kertészmérnök alapszakos hallgatók Dísznövénytermesztés szakirányának szakkörvezetője

Témavezetői tevékenység (graduális és posztgraduális)

 • Dísznövénytermesztés és dendrológia, ill. Dísznövénytermesztés vagy Növényalkalmazás szakirányt vagy modult választott graduális hallgatók témavezetése, évente 2-3, jelenleg 10 hallgató a különböző szakokon és tagozatokon.
 • Egy doktorandusz hallgató témavezetője, egy további doktorandusz hallgató társ-témavezetője.

Tárgyfelelősként oktatott tantárgyai

 • 2008-2010. Új dísznövények kultúrába vonása - kertészeti és növénytermesztési doktorképzés (PhD)
 • 2011-2012. Virágágyi és balkonnövények - alapképzési fakultatív tárgy (BSc)
 • 2011-2012. Évelők és szárazvirágok - mesterképzési fakultatív tárgy (MSc)
 • 2011-től Vágottvirág-termesztés - alapképzési fakultatív tárgy (BSc)
 • 2012-től A növényalkalmazás alapjai - díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc)
 • 2012-től Modern dísznövénytermesztés és -kereskedelem - kertészmérnöki és díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc)
 • 2012-től Növényházi dísznövénytermesztés - kertészmérnöki alapszak (BSc)

Szakirány-felelősi feladatok ellátása

 • 2012-től Dísznövénytermesztés szakirány, kertészmérnök alapszak (BSc)
 • 2012-től: Dísznövények szakirány, kertészmérnök mesterszak (MSc)

Szerkesztőbizottsági tagság

 • 2003: a Dísznövény Szemle c. folyóirat felelős társszerkesztője;
 • 2004-2005: a Dísznövény Szemle c. folyóirat felelős szerkesztője.

Részvétel tudományos és szakmai szervezetekben

 • 2001-től a Magyar Botanikus Kertek Országos Szövetségének tagja;
 • 2002-2008. a Magyar Tudományos Kertészeti Tanács tagja;
 • 2003-2008. az International Society of Horticultural Sciences tagja;
 • 2003-tól az International Plant Propagators Society tagja;
 • 2009-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja;
 • 2009-től az MTA Kertészeti Bizottság, Dísznövény Albizottság tagja. 

Részvétel kari és egyetemi szervezetekben, bizottságokban

 • 2008-2011 a Kertészettudományi Kari Tanács választott tagja (tanársegéd-adjunktus képviselő)
 • 2008-2011 a KeTK Oktatásfejlesztési Bizottság tagja
 • 2008-ban tagja a KeTK összefüggő szakmai gyakorlatával kapcsolatos szabályozást kidolgozó ad hoc bizottságnak
 • 2009-2010 a Budapesti Corvinus Egyetem Etikai Bizottságának tagja
 • 2011-2012 a Kertészettudományi Kari Tanács választott tagja (tanársegéd-adjunktus képviselő)
 • 2011-2014 a KeTK Oktatásfejlesztési Bizottság tagja
 • 2011-2014 a KeTK Tanüzemi Bizottság tagja
 • 2011-ben a BCE Közalkalmazotti Tanács Választási Bizottság tagja
 • 2012-2013 az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció Tudományos és Szervező Bizottságának tagja, a Logisztikai munkabizottság tagja
 • 2013-2016 a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusának választott póttagja
 • 2013-2016. a Kertészettudományi Kari Tanács választott tagja (egyetemi docens-tanár képviselő)
 • 2016-2018. a Szent István Egyetem Szenátusának választott tagja
 • 2017-2020. a Kertészettudományi Kari Tanács választott tagja

Kitüntetések, ösztöndíjak

 • 1997: Fővárosi Diákösztöndíj (1 félév)
 • 2000: köztársasági ösztöndíj (2 félév)
 • 2001: köztársasági ösztöndíj (2 félév)
 • 2002: kitüntetéses oklevél, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
 • 2002: Rektori Elismerő Oklevél, Szent István Egyetem
 • 2002: Krámer Mária Antónia-díj, Krámer Mária Antónia Alapítvány
 • 2002: egyetemi kitüntetéses oklevél, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet
 • 2008: Az Év Oktatója, Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2009: Könyv Nívódíj, Intézményközi Tankönyvkiadó Szerkesztő Bizottság
 • 2013: Elismerő Oklevél szervező munkáért, Országos Tudományos Diákköri Tanács
 • 2013: Egyetemért Emlékérem, Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2018: Entz Ferenc Emlékérem, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar

Kutatási tevékenység

Jelenlegi kutatási témakörök

 • új, energiatakarékos növényházi taxonok termesztésbe vonásának lehetőségei;
 • új, költségkímélő technológiai változatok kifejlesztése;
 • biostimulátorok és növekedésszabályozó szerek alkalmazása növényházi kultúrákban.

Fontosabb kutatási projektek az elmúlt évekből

Év

Téma címe

Támogatás

Részvétel minősége

2008-2009

Biostimulátorok használata Saintpaulia ionantha és Begonia elatior hibridek termesztésében

K+F innováció

közreműködő

2005-2006

A fővárosi védelem alatt álló, illetve védelemre tervezett fák, facsoportok, kertek dendrológiai értékbecslése, felmérése

Budapest Főváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Ügyosztálya

közreműködő

2005-2006

Budai Arborétum a Gellért-hegy oldalában - a Budai Arborétum virtuális világa

Nemzeti Kulturális Alapprogram
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

közreműködő

2000-2005

Szabadföldi krizantémok díszítőértéke, télállósága és termesztéstechnológiája

-

témavezető

  Publikációs tevékenység

 • impact factoros folyóiratban megjelent publikáció: 4
 • egyéb lektorált tudományos cikk, világnyelven: 9
 • egyéb lektorált tudományos cikk, magyar nyelven: 20
 • egyéb szakmai v. ismeretterjesztő cikk: 4
 • szakdolgozat, diplomamunka, tudományos értekezés: 3
 • konferenciakiadványban, teljes terjedelemben, világnyelven: 6
 • konferenciakiadványban, összefoglalóként, világnyelven: 16
 • konferenciakiadványban, teljes terjedelemben, magyar nyelven: 18
 • konferenciakiadványban, összefoglalóként, magyar nyelven: 31
 • magyar nyelvű könyv: 4
 • idegen nyelvű könyv: 1
 • könyvrészlet: 10
 • egyetemi jegyzet: 3
 • egyetemi jegyzetrészlet: 17
 • elektronikus (CD): 1
 • elektronikus tankönyvfejezet: 3
 • idegen nyelvű elektronikus tankönyvfejezet: 3
 • tudományos és szakmai jelentés, tanulmány: 3
 • szakmai lektorálás: 10
 • szakfordítás: 6
 • összes publikáció száma: 170
 • ismert független hivatkozások száma: 62
 • ismert függő hivatkozások száma: 20
 • kumulált impact factor: 2,299
magyar