Dísznövénytermesztés szakmai modul III. (3DD02LBK77S) - HTLT - Beregszász

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kreditérték: 2

A tárgy elsődleges célja, hogy gazdagítsa a hallgatók eddigi ismereteit a dísznövény termesztési alágazat területén, felkészítse őket az önálló, alapszintű kutatómunka végzésére, a szakdolgozat elkészítésére. Emellett segítséget kapnak a záróvizsgára való felkészülésben is.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2018-2019. tanév őszi félévére (PDF)

magyar