Dísznövénytermesztés szakmai modul II. - HTLT - ZENTA

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd
Kreditérték: 1

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016. 33 p.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2017-2018. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar