Dísznövénytermesztés szakmai modul II. - HTLT - Nyárádszereda

Dísznövénytermesztés szakmai modul II. - HTLT - Nyárádszereda

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Nyárádszeredai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens
Kreditérték: 1

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak és megkezdjék szakdolgozatuk konzultálását és megírását.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • BCE Kertészettudományi Kar (2011): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2011. 31 p.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2014-2015. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar