Dísznövénytermesztés szakmai modul II. - HTLT - Beregszász

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Óraadó tanár: dr. Jevcsák Melinda főiskolai docens
Kreditérték: 1

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakmai modulon résztvevő hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak és megkezdjék szakdolgozatuk megírását.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016. 31 p.

Követelményrendszer és tantárgyprogram: a tanterv változása miatt 2019. tavaszától a Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció II. tantárgy követelményrendszere alapján teljesíthető, mely elérhető a nevezett tantárgy oldalán.

magyar