Dísznövénytermesztés modul I. (3DD02LBK81S) - HTLT - BEREGSZÁSZ

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tanárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kreditérték: 2

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakmai modulos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak és megkezdjék szakdolgozatuk konzultálását és megírását.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2017-2018. tanév őszi félévére (PDF)

magyar