Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III. (3DD02NBK91S)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: nappali
Félévi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Szakkörvezető: tanévenként változó,
- a 2019/20. tanévben: Tillyné dr. Mándy Andrea egytemi docens,
Óraszám: 0+2
A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak, megismerjék a szakdolgozat-készítés módszertanát.

Követelményrendszer, tantárgyprogram 2019/2020. tanév, őszi félév (PDF)

 

magyar