Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III. - (3DD02LBK91S)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
Szakirány-felelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd
Kreditérték: 2

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • SZIE Kertészettudományi Kar (2016): Útmutató a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest, 2016.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2019-2020. tanév őszi félévére (PDF)

 

magyar