Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III. - (3DD02LBK91S)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: levelező
Kreditérték: 2
Féléves óraszám: 16
Félévi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Specializáció-felelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Szakkörvezető: tanévenként változó
- a 2019-2020. tanévben: dr. Honfi Péter egyetemi docens

Követelményrendszer és tájékoztató a 2019-2020. tanév őszi félévére - beszámolólistával és részletes tantárgyprogrammal (PDF)

magyar