Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció II. (3DD02NBK90S)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: nappali
Félévi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Szakkörvezető: tanévenként változó,
- a 2019/20. tanévben: Dr. Mosonyi István Dániel, egyetemi adjunktus
- a 2018/19. tanévben: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens
Óraszám: 0+2
A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak, megismerjék a szakdolgozat-készítés módszertanát.

Követelményrendszer, tantárgyprogram 2019/20. tanév, tavaszi félév (PDF)

Oltás gyakorlat (PDF)

Konténeres díszfaiskolai termesztés (PDF) (távoktatás)

 

magyar