Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció II. - (3DD02LBK90S)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: levelező
Kreditérték: 2
Féléves óraszám: 8
Félévi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Specializáció-felelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Szakkörvezető: tanévenként változó
- a 2018-2019. tanévben: dr. Honfi Péter egyetemi docens

Követelményrendszer és tájékoztató a 2018-2019. tanév tavaszi félévére - beszámolólistával és részletes tantárgyprogrammal (PDF)

Undefined