Dísznövények makro- és mikroszaporítása (3DD02LCS88B)

Szak: alapszakokon fakultatív
Munkarend: nappali
Kreditérték: 2
Félév végi követelmény: vizsga
Óraszám: 8+0
Tantárgyfelelős: dr. Kohut Ildikó egyetemi adjunktus

A tantárgy az érdeklődő hallgatókat vezeti be a dísznövények szokásos szaporítási eljárásainak részleteibe és azok gyakorlati fogásaiba.

Ajánlott irodalom

  • JÁMBORNÉ BENCZÚR E. – DOBRÁNSZKI J.. (2005): Kertészeti növények mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
  • SCHMIDT G. - TÓTH I. (2009): Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (válogatott fejezetek)
  • HROTKÓ K. 1999. Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)
  • SCHMIDT G. (szerk., 2005): Évelő dísznövények termesztése, ismerete, felhasználása. BCE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest (a szaporítással foglalkozó fejezet)

Kiegészítő irodalom:

  • JESZENSZKY Á. 1978. Oltás, szemzés, dugványozás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
  • SCHMIDT G. – KOMISZÁR L. (2005): Díszfaiskolai alapismeretek (tanulmányi segédlet). BCE KETK Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest.
  • TÓTH I. (1969): Így neveljünk díszfákat, díszcserjéket. Mezőgazdasági Kiadó.

Követelményrendszer, tantárgyprogram, 2019-2020. tanév, tavaszi félév (PDF)

  • Fás dísznövények makroszaporítasa (PDF)
  • Egynyári dísznövények és balkonnövények szaporítása (PDF)
  • Dísznövények mikroszaporítása - összefoglaló előadás (PDF)
magyar