Dísznövények makro- és mikroszaporítása (3DD02LCS88B)

Dísznövények makro- és mikroszaporítása (3DD02LCS88B)

Szak: alapszakokon fakultatív
Tagozat: nappali
Kreditérték: 2
Félév végi követelmény: vizsga
Óraszám: 8+0
Tantárgyfelelős: dr. Kohut Ildikó egyetemi adjunktus

A tantárgy a szakmai középiskolai előképzettséggel nem rendelkező, érdeklődő hallgatókat vezeti be a dísznövények szokásos szaporítási eljárásainak részleteibe és azok gyakorlati fogásaiba.

Ajánlott irodalom

 • SCHMIDT G. - TÓTH I. (2009): Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (válogatott fejezetek)
 • HROTKÓ K. 1999. Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)
 • SCHMIDT G. (szerk., 2005): Évelő dísznövények termesztése, ismerete, felhasználása. BCE Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest (a szaporítással foglalkozó fejezet)
  Kiegészítő irodalom:
 • JESZENSZKY Á. 1978. Oltás, szemzés, dugványozás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • SCHMIDT G. – KOMISZÁR L. (2005): Díszfaiskolai alapismeretek (tanulmányi segédlet). BCE KETK Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest.
 • TÓTH I. (1969): Így neveljünk díszfákat, díszcserjéket. Mezőgazdasági Kiadó.

Követelményrendszer, tantárgyprogram, 2018-2019. tanév, tavaszi félév (PDF)

 • Fás dísznövények makroszaporítasa (PDF)
 • Egynyári dísznövények és balkonnövények szaporítása (PDF)
 • Dísznövények mikroszaporítása - összefoglaló előadás (PDF)
magyar