A dísznövény-alkalmazás gyakorlata (3DD02LCS89B) - HTLT - Zenta

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus
Oktató: Surányi Csilla
Kreditérték: 5
Óraszám: 8 óra/félév
Felvehető: őszi félévekben fakultatív

A hallgatók megismerkednek a zöldfelületek kialakításának formai, ökológiai, fenológiai, növényföldrajzi, alapjaival. Ismereteket szereznek a különböző funkciót betöltő zöldfelületek kialakítására alkalmas fás- és lágyszárú dísznövényanyag alkalmazásával, ide értve a különféle magánterületek és a különböző funkciójú közterületeket is. Betekintést nyernek a különleges ökológiai viszonyok közt létesített zöldfelületek kialakításába
A hallgatók ismerik a dísznövények közterületi és házi kerti alkalmazásának legfontosabb gyakorlati fogásait és annak elméleti hátterét.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2019-2020. tanév őszi félévére (PDF)

magyar