Díszfaiskolai szaporítás és nevelés - HTLT - Zenta

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező tagozat
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté tanársegéd
Kreditérték: 3
Óraszáma: félévente 12 óra
Félév végi követelmény: vizsga

Magyarországon 1300 ha-os felületen állítanak elő díszfákat, díszcserjéket és 20 hektáron foglalkoznak évelőtőtermesztéssel. Az utóbbi felület várhatóan a közeljövőben is jelentősen nőni fog. Az ágazat teljes termelési értéke megközelítőleg 12 milliárd forint. Mivel rengeteg kultúrával dolgozik, számos specialitása van, melyet a diákok időhiány miatt a kötelező tárgyak keretében nem sajátíthatnak el, ezért a tárgy keretében kívánjuk az érdeklődő hallgatókat a terület ismeretanyagával megismertetni.

Követelményrendszer a 2013-2014. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar