Diplomamunka IV. (Dísznövények szakirány) (3DD02NBK49S)

Szak: kertészmérnök mesterszak (MSc)
Tagozat: nappali
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kredit értéke: 10

Követelményrendszer és tájékoztató a 2018-2019. tanév őszi félévére (PDF)

magyar