Diplomamunka III. (Dísznövények szakirány) (3DD02NBK47S)

Szak: kertészmérnök mesterszak (MSc)
Tagozat: nappali
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kredit értéke: 6

Követelményrendszer és tájékoztató a 2016-2017. tanév tavaszi félévére (PDF)

magyar