Diplomamunka II. (Dísznövények szakirány) (3DD02NBK32S)

Szak: kertészmérnök mesterszak (MSc)
Tagozat: nappali
Szakirányfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kredit értéke: 6

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában
A tárgy elsődleges célja, hogy megismertesse a hallgatókat a dísznövénytermesztés és –alkalmazás alapvető kutatási ismereteivel, folytassa a hallgatók felkészítését az önálló, mesterszintű kutatómunka végzésére, segítse a diplomamunka elkészítését. Hallgatóinkat megismerkedhetnek néhány a kötelező tárgyak rendszerén túlmutató, speciális díszkertészeti, dísznövénytermesztési területtel is.

Követelményrendszer, részletes tematika és tantárgyprogram a 2019-2020. tanév őszi félévére (PDF)

magyar